อินเวอร์เตอร์ (Inverter) รุ่น MINI 1P:220V ยี่ห้อ FUJI

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) รุ่น MINI 1P:220V ขนาด 7A ยี่ห้อ FUJI

กรุณาเลือกขนาด

Share

Share

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) รุ่น MINI 1P:220V

  • FRN0.2C1S-7A อินเวอร์เตอร์ FRN0.2C1S-7A ยี่ห้อ FUJI
  • FRN0.4C1S-7A อินเวอร์เตอร์ FRN0.4C1S-7A ยี่ห้อ FUJI
  • FRN0.75C1S-7A อินเวอร์เตอร์ FRN0.75C1S-7A ยี่ห้อ FUJI
  • FRN1.5C1S-7A อินเวอร์เตอร์ FRN1.5C1S-7A ยี่ห้อ FUJI
  • FRN2.2C1S-7A อินเวอร์เตอร์ FRN2.2C1S-7A ยี่ห้อ FUJI