หัวลูกศร ยี่ห้อ Schneider

คุณสมบัติสินค้า:

หัวลูกศร มีทั้งแบบรุ่น 2 และ 3 ทาง. รุ่นบิดค้าง และ บิดเด้งกลับ ยี่ห้อ Schneider

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

หัวลูกศร

  • ZB4-BD2 หัวลูกศร 2 ทาง บิดค้าง
  • ZB4-BD3 หัวลูกศร 3 ทาง บิดค้าง
  • ZB4-BD4 หัวลูกศร 2 ทาง บิดเด้งกลับ
  • ZB4-BD5 หัวลูกศร 3 ทาง บิดเด้งกลับ

หัวลูกศรก้านยาว

  • ZB4-BJ2 หัวลูกศรก้านยาว 2 ทาง บิดค้าง
  • ZB4-BJ3 หัวลูกศรก้านยาว 3 ทาง บิดค้าง
  • ZB4-BJ4 หัวลูกศรก้านยาว 2 ทาง บิดเด้งกลับ
  • ZB4-BJ5 หัวลูกศรก้านยาว 3 ทาง บิดเด้งกลับ

 

เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า