22mm. YW Series Pushbutton ยี่ห้อ IDEC

คุณสมบัติสินค้า:

สวิทซ์กด รุ่น YW Series Pushbutton มีทั้งแบบสวิทซ์กด, สวิทซ์กด (กดค้าง) และ สวิทซ์กดหัวเห็ดล็อค ยี่ห้อ IDEC

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

22mm. YW Series Pushbutton

  • YW1B-M1E10  สวิทซ์กด 1NO รุ่น YW1B-M1E10 ยี่ห้อ IDEC
  • YW1B-M1E01  สวิทซ์กด 1NC รุ่น YW1B-M1E01 ยี่ห้อ IDEC
  • YW1B-A1E10 สวิทซ์กด (กดค้าง) 1NO รุ่น YW1B-A1E10 ยี่ห้อ IDEC
  • YW1B-A1E01 สวิทซ์กด (กดค้าง) 1NC รุ่น YW1B-A1E01 ยี่ห้อ IDEC
  • YW1B-M4E10  สวิทซ์กด 1NO รุ่น YW1B-M4E10 ยี่ห้อ IDEC
  • YW1B-M4E01  สวิทซ์กด 1NC รุ่น YW1B-M4E01 ยี่ห้อ IDEC
  • YW1B-A2E10  สวิทซ์กด (กดค้าง) 1NO รุ่น YW1B-A2E10 ยี่ห้อ IDEC
  • YW1B-A2E01  สวิทซ์กด (กดค้าง) 1NC รุ่น YW1B-A2E01 ยี่ห้อ IDEC
  • YW1B-VE01R  สวิทซ์กดหัวเห็ดล็อค 1NC รุ่น YW1B-VE01R ยี่ห้อ IDEC

 

เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า