22mm. YW Series Illuminated Pushbutton ยี่ห้อ IDEC

คุณสมบัติสินค้า:

สวิทซ์กด รุ่น YW Series Illuminated Pushbutton มีทั้งแบบ สวิทซ์กดหัวนูนมีแลมป์ LED และ สวิทซ์กดหัวเรียบมีแลมป์ LED ยี่ห้อ IDEC

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

22mm. YW Series Illuminated Pushbutton

  • YW1L-M2E11Q4  สวิทซ์กดหัวนูนมีแลมป์ LED 24VAC/DC  ยี่ห้อ IDEC
  • YW1L-M2E11QH  สวิทซ์กดหัวนูนมีแลมป์ LED 110VAC/DC  ยี่ห้อ IDEC
  • YW1L-M2E11QM3  สวิทซ์กดหัวนูนมีแลมป์ LED 220VAC/DC  ยี่ห้อ IDEC
  • YW1L-MF2E11Q4  สวิทซ์กดหัวเรียบมีแลมป์ LED 24VAC/DC  ยี่ห้อ IDEC
  • YW1L-MF2E11QH  สวิทซ์กดหัวเรียบมีแลมป์ LED 110VAC/DC  ยี่ห้อ IDEC
  • YW1L-MF2E11QM3  สวิทซ์กดหัวเรียบมีแลมป์ LED 220-240VAC  ยี่ห้อ IDEC

 

เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า