22mm. TW Series Pushbutton ยี่ห้อ IDEC

คุณสมบัติสินค้า:

สวิทซ์กด รุ่น TW Series Pushbutton มีทั้งแบบ สวิทซ์กด, สวิทซ์กด (กดค้าง), สวิทซ์กดหัวนูน, สวิทซ์กดหัวนูน (กดค้าง), สวิทซ์กดหัวเห็ด, สวิทซ์กดหัวเห็ดกดล็อค ยี่ห้อ IDEC

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

22mm. TW Series Pushbutton

สวิทซ์กด รุ่น 22mm. TW Series Pushbutton

 • ABW110 สวิทซ์กด 1NO รุ่น ABW110 ยี่ห้อ IDEC
 • ABW101 สวิทซ์กด 1NC รุ่น ABW101 ยี่ห้อ IDEC
 • AOW110 สวิทซ์กด 1NO (กดค้าง) รุ่น AOW110 ยี่ห้อ IDEC
 • AOW101 สวิทซ์กด 1NC (กดค้าง) รุ่น AOW101 ยี่ห้อ IDEC

 

สวิทซ์กดหัวนูน รุ่น 22mm. TW Series Pushbutton

 • ABW210 สวิทซ์กดหัวนูน 1NO รุ่น ABW210 ยี่ห้อ IDEC
 • ABW201 สวิทซ์กดหัวนูน 1NC รุ่น ABW201 ยี่ห้อ IDEC
 • AOW210 สวิทซ์กดหัวนูน 1NO (กดค้าง) รุ่น AOW210 ยี่ห้อ IDEC
 • AOW201 สวิทซ์กดหัวนูน 1NC (กดค้าง) รุ่น AOW201 ยี่ห้อ IDEC

 

สวิทซ์กดหัวเห็ด รุ่น 22mm. TW Series Pushbutton

 • ABW410 สวิทซ์กดหัวเห็ด 1NO รุ่น ABW410 ยี่ห้อ IDEC
 • ABW401 สวิทซ์กดหัวเห็ด 1NC รุ่น ABW401 ยี่ห้อ IDEC
 • AVW410 สวิทซ์กดหัวเห็ดกดล็อค 1NO รุ่น AVW410 ยี่ห้อ IDEC
 • AVW401 สวิทซ์กดหัวเห็ดกดล็อค 1NC รุ่น AVW401 ยี่ห้อ IDEC

 

เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า