22mm. TW Series Selector Switch ยี่ห้อ IDEC

คุณสมบัติสินค้า:

สวิทซ์ลูกศร รุ่น TW Series Selector Switch มีทั้งแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง ยี่ห้อ IDEC

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

22mm. TW Series Selector Switch ยี่ห้อ IDEC

  • ASW211  สวิทซ์ลูกศร 2 ทาง รุ่น ASW211  ยี่ห้อ IDEC
  • ASW2111  สวิทซ์ลูกศร 2 ทาง (Spring) รุ่น ASW2111  ยี่ห้อ IDEC
  • ASW320  สวิทซ์ลูกศร 3 ทาง รุ่น ASW320  ยี่ห้อ IDEC
  • ASW3320  สวิทซ์ลูกศร 3 ทาง (Spring) รุ่น ASW3320  ยี่ห้อ IDEC
  • ASLW22611  สวิทซ์ลูกศร 2 ทาง มีแลมป์ LED รุ่น ASLW22611  ยี่ห้อ IDEC
  • ASLW32620  สวิทซ์ลูกศร 3 ทาง มีแลมป์ LED รุ่น ASLW32620  ยี่ห้อ IDEC

 

เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า