25mm. TW Series Selector Switch ยี่ห้อ IDEC

คุณสมบัติสินค้า:

สวิทซ์ลูกศร รุ่น 25mm. TW Series Selector Switch มีทั้งแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง ยี่ห้อ IDEC

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

25mm. TW Series Selector Switch

  • ASS211N  สวิทซ์ลูกศร 2 ทาง รุ่น ASS211N  ยี่ห้อ IDEC
  • ASS2111N  สวิทซ์ลูกศร 2 ทาง (Spring) รุ่น ASS2111N  ยี่ห้อ IDEC
  • ASS320N  สวิทซ์ลูกศร 3 ทาง รุ่น ASS320N  ยี่ห้อ IDEC
  • ASS3320N  สวิทซ์ลูกศร 3 ทาง (Spring) รุ่น ASS3320N  ยี่ห้อ IDEC
  • ASLS22611N  สวิทซ์ลูกศร 2 ทาง มีแลมป์ LED รุ่น ASLS22611N  ยี่ห้อ IDEC
  • ASLS32620  สวิทซ์ลูกศร 3 ทาง มีแลมป์ LED รุ่น ASLS32620  ยี่ห้อ IDEC

 

เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า