25mm. TW Series Key Selector Switch ยี่ห้อ IDEC

คุณสมบัติสินค้า:

สวิทซ์กุญแจ รุ่น 25mm. TW Series Key Selector Switch มีทั้งแบบ 2 และ 3 ทาง ยี่ห้อ IDEC

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

25mm. TW Series Key Selector Switch

  • ASS2K11N  สวิทซ์กุญแจ 2 ทาง รุ่น ASS2K11N ยี่ห้อ IDEC
  • ASS3K20N  สวิทซ์กุญแจ 3 ทาง รุ่น ASS3K20N ยี่ห้อ IDEC


เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า