30mm. TW Series Pilot Lamp ยี่ห้อ IDEC

ไพล็อทแลมป์ Lamp LED รุ่น 30mm. TW Series Pilot Lamp มีทั้งแบบ 24VAC/DC, 110VAC และ 220-240VAC ยี่ห้อ IDEC

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

30mm. TW Series Pilot Lamp ยี่ห้อ IDEC

  • APN126DN  แลมป์ LED 220-240VAC รุ่น APN126DN  ยี่ห้อ IDEC
  • APN122DN  แลมป์ LED 24VAC รุ่น APN122DN  ยี่ห้อ IDEC
  • APN116DN  แลมป์ LED 110VAC รุ่น APN116DN  ยี่ห้อ IDEC


เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า