สวิทซ์กดจม ยี่ห้อ Tend

คุณสมบัติสินค้า:

สวิทซ์กดจม มีทั้ง on-off 3P และ on-off แบบฝัง 3P ขนาด 10 - 30 แอมป์ ยี่ห้อ Tend

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

สวิทซ์กดจม

  • TBSN-310  สวิทซ์กดจม on-off 3P 10A  รุ่น TBSN-310  ยี่ห้อ Tend
  • TBSN-315  สวิทซ์กดจม on-off 3P 15A  รุ่น TBSN-315  ยี่ห้อ Tend
  • TBSN-330  สวิทซ์กดจม on-off 3P 30A  รุ่น TBSN-330  ยี่ห้อ Tend
  • TBSY-315  สวิทซ์กดจม on-off แบบฝัง 3P 15A  รุ่น TBSY-315  ยี่ห้อ Tend
  • TBSY-330  สวิทซ์กดจม on-off แบบฝัง 3P 30A  รุ่น TBSY-330  ยี่ห้อ Tend

 

 

เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า