ไส้ไก่พันสายไฟ ขนาด 12 mm. ยี่ห้อ PRI PRODUCTS

ไส้ไก่พันสายไฟ 12 mm. รุ่น PWB-12 ยี่ห้อ PRI PRODUCTS

Share

Share

เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายต่อม้วน และ ยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า