แอมป์มิเตอร์ รุ่น SD-60 ยี่ห้อ Salzer

คุณสมบัติสินค้า:

แอมป์มิเตอร์ รุ่น SD-60 มีทั้งรุ่นขนาด 10A - 60A และ โวลต์มิเตอร์ รุ่น SD-60 ขนาด 0-300V-0-500V SD-60V ยี่ห้อ Salzer

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

แอมป์มิเตอร์ รุ่น SD-60

  • 10A SD-60A  แอมป์มิเตอร์ 10A SD-60A ยี่ห้อ Salzer
  • 15A SD-60A  แอมป์มิเตอร์ 15A SD-60A ยี่ห้อ Salzer
  • 20A SD-60A  แอมป์มิเตอร์ 20A SD-60A ยี่ห้อ Salzer
  • 30A SD-60A  แอมป์มิเตอร์ 30A SD-60A ยี่ห้อ Salzer
  • 40A SD-60A  แอมป์มิเตอร์ 40A SD-60A ยี่ห้อ Salzer
  • 50A SD-60A  แอมป์มิเตอร์ 50A SD-60A ยี่ห้อ Salzer
  • 60A SD-60A  แอมป์มิเตอร์ 60A SD-60A ยี่ห้อ Salzer
  • 0-300V SD-60V  โวลต์มิเตอร์ 0-300V SD-60V ยี่ห้อ Salzer
  • 0-500V SD-60V  โวลต์มิเตอร์ 0-300V SD-60V ยี่ห้อ Salzer

 

 

เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า