แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอล (3 Display) รุ่น DP3-96 ยี่ห้อ Salzer

คุณสมบัติสินค้า:

แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอล (3 Display) รุ่น DP3-96A และ โวลต์มิเตอร์ ดิจิตอล (3 Display) รุ่น DP3-96V ยี่ห้อ Salzer

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอล (3 Display) รุ่น DP3-96

  • DP3-96A  แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอล (3 Display) DP3-96A ยี่ห้อ Salzer
  • DP3-96V  โวลต์มิเตอร์ ดิจิตอล (3 Display) DP3-96V ยี่ห้อ Salzer

 

เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า