แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอล รุ่น SMD-96 ยี่ห้อ Salzer

คุณสมบัติสินค้า:

แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอล รุ่น SMD-96 และ โวลต์มิเตอร์ ดิจิตอล รุ่น SMD-96V ยี่ห้อ Salzer

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอล รุ่น SMD-96

  • SMD-96A  แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอล SMD-96A Salzer
  • SMD-96V  โวลต์มิเตอร์ ดิจิตอล SMD-96V Salzer

 

เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า