โวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ รุ่น SD-96A ยี่ห้อ Salzer

คุณสมบัติสินค้า:

แอมป์มิเตอร์ รุ่น SD-96A มีทั้งแบบ แอมป์มิเตอร์ ขนาด 60/5A - 1200/5A และ โวลต์มิเตอร์ 500V SD-96V ยี่ห้อ Salzer

กรุณาเลือกรุ่นสินค้า

Share

Share

แอมป์มิเตอร์ รุ่น SD-96A

 • 60/5A SD-96A  แอมป์มิเตอร์ 60/5A SD-96A ยี่ห้อ Salzer
 • 100/5A SD-96A  แอมป์มิเตอร์ 100/5A SD-96A ยี่ห้อ Salzer
 • 150/5A SD-96A  แอมป์มิเตอร์ 150/5A SD-96A ยี่ห้อ Salzer
 • 200/5A SD-96A  แอมป์มิเตอร์ 200/5A SD-96A ยี่ห้อ Salzer
 • 250/5A SD-96A  แอมป์มิเตอร์ 250/5A SD-96A ยี่ห้อ Salzer
 • 300/5A SD-96A  แอมป์มิเตอร์ 300/5A SD-96A ยี่ห้อ Salzer
 • 400/5A SD-96A  แอมป์มิเตอร์ 400/5A SD-96A ยี่ห้อ Salzer
 • 500/5A SD-96A  แอมป์มิเตอร์ 500/5A SD-96A ยี่ห้อ Salzer
 • 600/5A SD-96A  แอมป์มิเตอร์ 600/5A SD-96A ยี่ห้อ Salzer
 • 800/5A SD-96A  แอมป์มิเตอร์ 800/5A SD-96A ยี่ห้อ Salzer
 • 1000/5A SD-96A  แอมป์มิเตอร์ 1000/5A SD-96A ยี่ห้อ Salzer
 • 1200/5A SD-96A  แอมป์มิเตอร์ 1200/5A SD-96A ยี่ห้อ Salzer
 • 500V SD-96V  โวลต์มิเตอร์ 500V SD-96V  ยี่ห้อ Salzer

 

เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า