สายไฟ THW 1X25 - 150 มม. ยาซากิ Thai Yazaki (ราคาต่อเมตร)

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร บ้านพักอาศัย ราคาต่อเมตร

กรุณาเลือกขนาดของสายไฟ

กรุณาเลือกสีของสายไฟ

Share

หมวดหมู่ : สายไฟ THW

Share

สายกลมแกนเดียวหุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดัน 750 โวลต์ อุณหภูิมิ 70 องศาเซลเซียส
ตามมาตรฐาน มอก.11-2531