สายไฟ NYY (IEC10) ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล

คุณสมบัติสินค้า:

สายไฟ NYY ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล (BCC) มีสายไฟชนิด 1C, 2C, 3C และ 4C

เลือกจำนวนสายไฟ

เลือกขนาดสายไฟ

Share

หมวดหมู่ : สายไฟ สายไฟ NYY

Share

สายไฟ NYY ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล (BCC)

เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือ เดินฝังดินโดยตรง สายส่งกำลังไฟ ชนิดกลม ใช้ฝังดิน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกนอก พีวีซี แรงดัน 750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553

ขนาดสายไฟ NYY


• สายไฟ NYY 1C มีขนาดตั้งแต่ 1x1 - 1x500 mm.

• สายไฟ NYY 2C มีขนาดตั้งแต่ 2x1.5 - 2x300 mm.

• สายไฟ NYY 3C มีขนาดตั้งแต่ 3x1.5 - 3x300 mm.

• สายไฟ NYY 4C มีขนาดตั้งแต่ 4x1.5 - 4x300 mm.